Urząd Gminy Mniszków

Deklaracja dostępności Aktualności Zdjęcia Kontakt BIP
obrazek nagłówka 0
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 1
obrazek nagłówka 2
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 3
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 4
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 5
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 6
Konstantynów - w oddali Błogie Rządowe
obrazek nagłówka 7
Widok z ul. Polnej w Mniszkowie
obrazek nagłówka 8
obrazek nagłówka 9
Błogie Rządowe - dolina Radońki
obrazek nagłówka 10
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 11
Mniszków
obrazek nagłówka 12
Rezerwat Błogie
obrazek nagłówka 13
Biblioteka w Mniszkowie
obrazek nagłówka 14
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 15
obrazek nagłówka 16
obrazek nagłówka 17
Konstantynów
obrazek nagłówka 18
obrazek nagłówka 19
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 20
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 21
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 22
Park Dworski w Mniszkowie
obrazek nagłówka 23
Park Dworski w Mniszkowie
obrazek nagłówka 24
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 25
Gminna Biblioteka Publiczna w Mniszkowie
obrazek nagłówka 26
obrazek nagłówka 27
Stadion LKS Mniszków
obrazek nagłówka 28
Orkiestra dęta
obrazek nagłówka 29
baner 77
Szukaj
baner 210
baner 191
baner 168
baner 81
baner 16
baner 11
baner 201
baner 177

Stronę odwiedziło

17976164

gości

Liczba osób online

2
Portal gminy Mniszków
OSP Błogie
PDF

Historia OSP Błogie


Ochotnicza Straż Pożarna w Błogiem powstała 24 lipca 1927 r. Tego dnia zebrali się mieszkańcy wsi Błogie Rządowe i Błogie Szlacheckie, którzy wówczas odczuwali brak tejże organizacji z powodu wypadków i pożarów przy istniejących wtedy budynkach łatwopalnych. Pierwszym prezesem i założycielem był Mieczysław Aksamitowski - Nadleśniczy Lasów Państwowych w Błogiem. Wi-ce prezesem został Antoni Tarnawski - Wójt Gminy Zajączków, sekretarzem Roman Stępień, skarbnikiem Stanisław Tarnawski, gospodarzem Aleksander Rydz. Na zastępców członków zarządu wybrano: Ignacego Świderskiego i Teofila Dróżdza. Do komisji rewizyjnej powołani zostali Wacław Frączak, Andrzej Kowalski i Jan Otręba. Naczelnikiem wybrano Władysława Biazika. Ochotnicza Straż pierwsze swoje fundusze czerpała z dobrowolnych ofiar, składek członkowskich i urządzania przedstawień loterii fantowych i zabaw tanecznych. Pierwszą siedzibą zebrań członków OSP była szkolna sala Domu Ludowego. W dniu założenia jednostka liczyła 35 członków.

W 1930 roku zakupiono pierwszą sikawkę ręczną. W 1931r. trzy beczki dwukołowe i część umundurowania.

24 sierpnia 1933 roku poświęcono i przekazano pierwszy sztandar. Tego samego roku rozpoczęto budowę pierwszej murowanej remizy. Budowa ta została wykonana całkowicie własnymi siłami w czynie społecznym przez członków straży i miejscowej ludności. Remiza ta na skutek słabych fundamentów uległa zniszczeniu i została całkowicie rozebrana.

W 1939 roku zakupiono dla wszystkich strażaków umundurowanie ćwiczebne i drobny sprzęt. W 1943 roku zaplanowano budowę nowego piętrowego budynku remizy. W tym samym roku budowę rozpoczęto. Budowę remizy zakończono w 1952 roku. W 1943 r. straż otrzymała z Urzędu Gminy od władz niemieckich motopompę „Leopolia”, w 1946r. wyremontowano niemicki samochód „Citroen” do użytku straży. W 1947 roku zmontowano drugi „Stajer”, które w następnym roku zostały sprzedane na koszty budowy remizy.

W 1956 roku staraniem uwczesnego prezesa Janusza Tarnawskiego na zlecenie Ministra Antosiewicza otrzymano nowy samochód Star 20 G.M.

W 1959 roku Komenda Powiatowa w Opocznie przydzieliła beczkowóz. W 1960 roku nadano drugi sztandar. W 1960 roku otrzymano z Urzędu Gminy Zajączków samochód ciężarowy skrzyniowiec do celów gospodarczych. Od początku 1975 roku rozpoczęto rozbudowę budynku remizy strażackiej. Wybudowano garaż, pomieszczenie gospodarcze i rozbudowano piętro na salę taneczną i budowę zakończono w 1980 roku. Inicjatorem budowy był Prezes Zarządu OSP Tarnowski Janusz. Przy budowie pracowali dużo społecznie wszyscy członkowie straży.

Rozbudowę remizy rozpoczęto własnymi funduszami, natomiast ukończono dotacją z Urzędu Gminy w Mniszkowie. W 1983 roku został przydzielony przez Komendanta Rejonowego p.płk. Inż. Antoniego Rutowicza nowy samochód Star 244. Jednostka z dniem 1 stycznia 1997r. Została włączona do KSRG. Bardzo ważnym przedsięwzięciem w roku 2011 było pozyskanie dla jednostki nowego ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego SCANIA wraz z wyposażeniem. Samochód ten został zakupiony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. łódzkiego na lata 2007- 2013. Całkowita jego wartość to 973 740zł. Kwota dofinansowania ze środków EFRR stanowiła 85% ksztów, natomiast 15% to wkład własny Gminy.

 

Stanisław Leśniewski

PDF
DRUKUJ
baner 45
baner 146
baner 46
baner 145
baner 47
baner 147
baner 48
baner 148