Urząd Gminy Mniszków

Deklaracja dostępności Aktualności Zdjęcia Kontakt BIP
obrazek nagłówka 0
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 1
obrazek nagłówka 2
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 3
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 4
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 5
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 6
Konstantynów - w oddali Błogie Rządowe
obrazek nagłówka 7
Widok z ul. Polnej w Mniszkowie
obrazek nagłówka 8
obrazek nagłówka 9
Błogie Rządowe - dolina Radońki
obrazek nagłówka 10
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 11
Mniszków
obrazek nagłówka 12
Rezerwat Błogie
obrazek nagłówka 13
Biblioteka w Mniszkowie
obrazek nagłówka 14
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 15
obrazek nagłówka 16
obrazek nagłówka 17
Konstantynów
obrazek nagłówka 18
obrazek nagłówka 19
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 20
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 21
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 22
Park Dworski w Mniszkowie
obrazek nagłówka 23
Park Dworski w Mniszkowie
obrazek nagłówka 24
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 25
Gminna Biblioteka Publiczna w Mniszkowie
obrazek nagłówka 26
obrazek nagłówka 27
Stadion LKS Mniszków
obrazek nagłówka 28
Orkiestra dęta
obrazek nagłówka 29
baner 77
Szukaj
baner 210
baner 191
baner 168
baner 81
baner 16
baner 11
baner 201
baner 177

Stronę odwiedziło

17976418

gości

Liczba osób online

2
Portal gminy Mniszków
grafika
Dołączone pliki
Regulamin Rozmiar:  387 KB 
Kwestionariusz osobowy Rozmiar:  65 KB 
Deklaracja uczestnictwa Rozmiar:  121 KB 
Usprawiedliwienie Rozmiar:  113 KB 
Rezygnacja Rozmiar:  114 KB 
Podsumowanie projektu Rozmiar:  127 KB 
Projekt "Indywidualizacja procesu nauczania..."
PDF

 


Logo

 


Tytuł projektu: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Mniszków”


Numer wniosku: WND-POKL.09.01.02-10-036/11


Beneficjent: Gmina Mniszków


Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach


Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości

usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty


Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym

dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

 


CEL GŁÓWNY

Celem głównym projektu systemowego „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Mniszków” jest wsparcie w okresie realizacji projektu indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III w 100% szkół podstawowych funkcjonujących w Gminie Mniszków, dostosowanego do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych tych uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych.

 

BENEFICJENCI

Grupą docelową są uczniowie klas I-III szkół podstawowych z terenu gminy Mniszków – 63 uczniów, którzy biorą udział zajęciach zaproponowanych w projekcie:

- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,

- zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,

- zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,

- gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy.

 

REALIZACJA PROJEKTU

Projekt realizowany jest od 01 lipca 2012 roku do 31 sierpnia 2013 roku, zaś zajęcia prowadzone będą od października 2012 r. do czerwca 2013 roku.

 

INFORMACJE DODATKOWE

Na stronie umieszczone są w załącznikach ważne dokumenty:

- regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,

- kwestionariusz osobowy,

- deklaracja uczestnictwa,

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

- usprawiedliwienie,

- rezygnacja.

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Gmina Mniszków                                                                                                           www.mniszkow.pl

ul. Powstańców Wielkopolskich 10, 26-341 Mniszków                                           e-mail:

tel. 44 756 15 22 fax. 44 756 15 23

PDF
DRUKUJ
baner 45
baner 146
baner 46
baner 145
baner 47
baner 147
baner 48
baner 148