Urząd Gminy Mniszków

Deklaracja dostępności Aktualności Zdjęcia Kontakt BIP
obrazek nagłówka 0
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 1
obrazek nagłówka 2
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 3
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 4
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 5
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 6
Konstantynów - w oddali Błogie Rządowe
obrazek nagłówka 7
Widok z ul. Polnej w Mniszkowie
obrazek nagłówka 8
obrazek nagłówka 9
Błogie Rządowe - dolina Radońki
obrazek nagłówka 10
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 11
Mniszków
obrazek nagłówka 12
Rezerwat Błogie
obrazek nagłówka 13
Biblioteka w Mniszkowie
obrazek nagłówka 14
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 15
obrazek nagłówka 16
obrazek nagłówka 17
Konstantynów
obrazek nagłówka 18
obrazek nagłówka 19
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 20
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 21
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 22
Park Dworski w Mniszkowie
obrazek nagłówka 23
Park Dworski w Mniszkowie
obrazek nagłówka 24
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 25
Gminna Biblioteka Publiczna w Mniszkowie
obrazek nagłówka 26
obrazek nagłówka 27
Stadion LKS Mniszków
obrazek nagłówka 28
Orkiestra dęta
obrazek nagłówka 29
baner 77
Szukaj
baner 210
baner 191
baner 168
baner 81
baner 16
baner 11
baner 201
baner 177

Stronę odwiedziło

19078057

gości

Liczba osób online

2
Aktualności gminy Mniszków
grafika
Dołączone pliki
Strategia Rozwoju Elektromobilności
Dodano: 03-11-2020  |  MG  |  wyświetleń : 9726
PDF

Gmina Mniszków przygotowała Strategię Rozwoju Elektromobilności. Wójt Gminy Paweł Werłos, może cieszyć się z faktu, że gmina pozyskała na ten cel stu procentową dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

NFOŚIGW

Czysty transport stanowi jeden z kluczowych tematów rozwoju w gminach. Rządy wielu państw prowadzą od lat działania mające zachęcać obywateli do nabywania pojazdów napędzanych prądem i innymi ekologicznymi paliwami. Polska w 2017 roku podjęła działania zmierzające do stworzenia  warunków dla rozwoju elektromobilności oraz paliw alternatywnych (prąd, gaz skroplony/sprężony) w sektorze transportowym, dlatego też 11 stycznia 2018 roku została uchwalona ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. 2019 poz. 1124 z późn. zm.). Nowe regulacje mają  stymulować rozwój transportu nisko i zero emisyjnego oraz zastosowanie paliw ekologicznych.

Przyjmowana strategia i realizacja jej założeń pozwolą, obok usprawnienia ruchu na terenie gminy, na ograniczenie emisji i poziomu hałasu generowanego przez sektor transportowy. Celem bezpośrednim strategii jest rozwój elektromobilności na terenie gminy Mniszków.

Na terenie gminy nie ma jeszcze ogólnodostępnej ładowarki do pojazdów elektrycznych, ani innej infrastruktury służącej elektromobilności, dlatego działania inwestycyjne należy wzbogacić o inne, które spopularyzują elektromobilność oraz stworzą system sprawny i użyteczny.

Pierwszym i najważniejszym elementem powinna być budowa podstawowej infrastruktury służącej elektromobilności, głównie ładowarki oraz miejsca do ładowania pojazdów
z napędem elektrycznym. W strategii ujęta jest budowa publicznych, ogólnodostępnych ładowarek do pojazdów. Szacuje się jednak, że większość mieszkańców, którzy zakupią pojazd elektryczny ładować go będą w warunkach domowych. W gminie występują pojedyncze obiekty wielorodzinne, gdzie ładowanie może sprawiać problem.

Wójt Gminy Mniszków Paweł Werłos: „Gmina posiada niezwykły potencjał do rozwoju turystyki. Turystyka może pomóc w uzyskania nowych źródeł dochodu dla mieszkańców gminy. W ramach Strategii planowane jest wytyczanie i tworzenie nowych szlaków rowerowych dostosowanych również dla rowerów elektrycznych. Warto dodać, że nasza gmina jest jednym z liderów w pozyskiwania funduszy związanych z montażem instalacji fotowoltaicznych, dlatego ważne jest dla nas dalsze inwestowanie w odnawialne źródła energii.

            Innym elementem, na który należy zwrócić szczególną uwagę, to źródło pochodzenia prądu używanego do ładowania pojazdów. Strategia elektromobilności musi więc wpierać odnawialne źródła energii zarówno w budownictwie publicznym jak i prywatnym. Konieczny staje się wzrost udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym całej gminy, m.in. poprzez montaż paneli fotowoltaicznych na większość budynków publicznych. Pozwoli to na ograniczenie kosztów zakupu energii nie tylko do zasilenia taboru gminnego, ale funkcjonowania samych obiektów. Najważniejszym elementem strategii jest jednak spopularyzowanie odnawialnych źródeł energii pośród mieszkańców gminy. Instalacje fotowoltaiczne muszą się stać powszechne na dachach mieszkańców. Prowadzone będą równolegle działania promocyjne programów realizowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pamiętać należy, że elektromobilność prowadzić będzie do wymiernych efektów ekologicznych tylko wtedy, gdy prąd pochodził będzie z odnawialnych źródeł energii, nie jak dotychczas z węgla.

Gmina ma na uwadze również wymianę użytkowanych pojazdów na elektryczne lub zasilane innym, ekologicznym źródeł energii. W tym momencie 100% pojazdów użytkowanych przez gminę jest zasilanych przez źródła konwencjonalne (paliwa płynne). Ważna dla gminy jest analiza rozwoju technologii i dobranie odpowiednich pojazdów i źródeł zasilania dostosowanych do funkcji danego pojazdu.

Elektromobilność to również inne, małe pojazdy takie jak hulajnoga, rower, skutery, hoverboardy. Należy się liczyć z przyrostem osób, które poruszać się będą tymi pojazdami po drogach gminnych. To szansa na to aby osoby, które dotychczas nie korzystały z rowerów
i innych małych środków transportu zrezygnowały z podróży samochodem. Należy, tam gdzie jest to możliwe, wprowadzić wydzielone pasy ruchu dla rowerzystów, budować ścieżki rowerowe, chodniki. Konieczna jest również budowa systemów do przechowywania takich pojazdów, głównie przy szkołach i innych instytucjach publicznych.

Elektromobilność to temat wzbudzający duże emocje wśród mieszkańców, co pokazały badania ankietowe zorganizowane na terenie gminy. Dlatego jednym z celów musi się stać promocja elektromobilności oraz stworzenie forum wymiany wiedzy i doświadczeń. Mieszkańcy gminy powinni być aktywnie włączeni w system realizacji strategii. Nie można zapominać również o dzieciach i młodzieży, którzy to uczestniczyli w jej tworzeniu. Jak wynika z konsultacji, zarówno dzieci, jak i młodzież chcą uczestniczyć w projektowaniu, m.in. wiat dla rowerów czy wyznaczaniu szlaków rowerowych.

Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Mniszków została sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w ramach programu GEPARD II – transport  niskoemisyjny Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności

PDF
DRUKUJ
baner 45
baner 146
baner 46
baner 145
baner 47
baner 147
baner 48
baner 148