Urząd Gminy Mniszków

Deklaracja dostępności Aktualności Zdjęcia Kontakt BIP
obrazek nagłówka 0
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 1
obrazek nagłówka 2
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 3
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 4
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 5
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 6
Konstantynów - w oddali Błogie Rządowe
obrazek nagłówka 7
Widok z ul. Polnej w Mniszkowie
obrazek nagłówka 8
obrazek nagłówka 9
Błogie Rządowe - dolina Radońki
obrazek nagłówka 10
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 11
Mniszków
obrazek nagłówka 12
Rezerwat Błogie
obrazek nagłówka 13
Biblioteka w Mniszkowie
obrazek nagłówka 14
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 15
obrazek nagłówka 16
obrazek nagłówka 17
Konstantynów
obrazek nagłówka 18
obrazek nagłówka 19
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 20
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 21
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 22
Park Dworski w Mniszkowie
obrazek nagłówka 23
Park Dworski w Mniszkowie
obrazek nagłówka 24
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 25
Gminna Biblioteka Publiczna w Mniszkowie
obrazek nagłówka 26
obrazek nagłówka 27
Stadion LKS Mniszków
obrazek nagłówka 28
Orkiestra dęta
obrazek nagłówka 29
baner 77
Szukaj
baner 210
baner 191
baner 168
baner 81
baner 16
baner 11
baner 201
baner 177

Stronę odwiedziło

18960394

gości

Liczba osób online

7
Portal gminy Mniszków
grafika
Ochotnicza Straż Pożarna
PDF

 

 

 

 

 

Skład Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP


Prezes - Paweł Werłos

Wiceprezes - Mariusz Burian

 Wiceprezes - Marek Chmiel

Komendant Gminny - Emil Strzelecki

Sekretarz - Anna Wijata

Skarbnik - Michał Gusta

Członek Prezydium - Paweł Moruś

Członek zarządu – Krzysztof Chmal

Członek zarządu – Łukasz Zapart

Członek zarządu – Marcin Wujek

Członek zarządu – Krzysztof Witczak

Członek zarządu – Radosław Surma

Członek zarządu - Andrzej Sobierski

• Członek zarządu - Marian Czerczak

• Członek zarządu - Stefan Leśniewski

• Członek zarządu - Mirosław Zdonek


Skład Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący - Jolanta Kotiuszko

Wiceprzewodniczący – Anna Dereń

Sekretarz – Anna Pietrzyk


Przedstawiciel do Zarządu Powiatowego ZOSP RP

Krzysztof Chmal

• Jolanta Kotiuszko

• Piotr Zdonek

 

 

 


 

 

Informacja z Działalności OSP Gminy Mniszków za 2014 rok

 

 

Na terenie Gminy Mniszków działa 7 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, w tym dwie należą do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego: Błogie od 1 stycznia 1996 roku, Mniszków zaś od 30 grudnia 2010 roku. Natomiast Druhowie z Zarzęcina podjęli starania przyjęcie ich do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego w roku bieżącym. Nasze jednostki liczą ogółem 231 członków czynnych, 3 wspierających, 8 honorowych. W szeregach OSP mamy również 20 kobiet. Ponadto na terenie gminy działa 1 Kobieca i 3 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze.

 

Jednostki dysponują dwoma samochodami gaśniczymi średnimi i trzema ciężkimi oraz pięcioma lekkimi w tym jeden przystosowany jest do ratownictwa technicznego. Sześć jednostek posiada strażnice składające się z części garażowej oraz socjalnej.

 

W 2014 roku w celu rozprogramowania zagadnień ochrony przeciwpożarowej wśród dzieci i młodzieży w szkołach, na szczeblu gminy prowadzony był konkurs plastyczny o tematyce ppoż. jak również Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom". W przedsięwzięciach tych udział brali uczniowie ze wszystkich szkół. Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe i rzeczowe ufundowane przez Wójta Gminy. W konkursie plastycznym, najlepsze prace wzięły udział w eliminacjach powiatowych, z kórych 3 zakwalifikowały się do etapu wojewódzkiego.W eliminacjach powiatowych OTWP w I grupie wiekowej - Szkoły Podstawowe, nasza reprezentantka Julia Węglarska ze Szkoły Podstawowej w Stoku zajęła trzecie miejsce, również trzecie miejsce zajął nasz reprezentant Dawid Chmal w II grupie wiekowej – Gimnazjum. Obydwa przewsięwzięcia wśród dzieci i młodzieży cieszą się na terenie gminy dużą popularnością.

 

Dla sprawdzenia stanu wyszkolenia strażaków w miesiącu czerwcu zorganizowano gminne zawody sportowo-pożarnicze . Do rywalizacji o puchary i nagrody przystąpiło 7 drużyn OSP, jedna drużyna kobieca oraz Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze: dziewczęca z Mniszkowa i chłopięca z Błogiego.

 

Klasyfikacja generalna zawodów w grupie A przedstawiała się nastepująco:

 

1. OSP w Mniszkowie,

2. OSP w Stoku,

3. OSP w Bukowcu nad Pilicą,

4. OSP w Błogiem,

5. OSP w Zarzęcinie,

6. OSP w Świeciechowie,

7. OSP w Strzelcach,

 

W ubiegłym roku miały miejsce również IV Wojewódzkie Zawody Sportowo- Pożarnicze OSP. Powiat opoczyński reprezentowała męska drużyna OSP Mniszków -zwycięzcy zawodów powiatowych w 2013 roku. W zmaganiach uczestniczyły 23 drużyny męskie oraz 18 drużyn kobiecych. Zawody zostały rozegrane w dwóch konkurencjach. W sztafecie pożarniczej 7 x 50m z przeszkodami, gdzie drużyna z Mniszkowa uzyskała czas 59,36 sek. W ćwiczeniu bojowym osiągnęła 32,41 sek, co dało jednostce uzyskanie trzeciego czasu w województwie. W klasyfikacji generalnej drużyna OSP Mniszków zajęła III miejsce. Po raz pierwszy drużyna z naszego powiatu uplasowała się tak wysoko i stanęła na podium.

 

W dniach 12-13 lipca 2014 roku w Szczawnicy odbyła się II Ogólnopolska Olimpiada Sportowo-Pożarnicza Strażaków OSP w której wzięli udział członkowie OSP Mniszków jako jedyna drużyna z Województwa Łódzkiego. Rywalizacja sportowa przeprowadzona została w trzech kategoriach: drużyny męskie, damskie i mieszane. W zawodach wzięło udział ponad 50 drużyn z całej Polski. Drużyna z OSP w Mniszkowie zajęła I zaszczytne miejsce w kategorii MIX.

 

W pierwszy dzień zawodów pomimo wielkich opadów, strażacy zmagali się m.in. z przeciąganiem terenowego samochodu strażackiego, przewracaniem olbrzymiej opony, bieganiem pomiędzy oponami samochodowymi oraz innymi trudnymi etapami zawodów.

 

Dnia 15.08.2014r. w Zarzęcinie odbył się Miting Sportowo- Pożarniczy "Zarzęcin 2014". Do rywalizacji stanęło siedem drużyn OSP z terenu naszej gminy oraz dwie drużyny zaproszone OSP Twarda i OSP Opoczno.

 

Krótko przedstawię jeszcze sytuację pożarową i pozostałe interwencje OSP za miniony okres. Ogółem odnotowano 49 interwencji straży pożarnych, w tym:

 

- przy gaszeniu pożarów - 12 interwencji

- wypadki drogowe - 11 zdarzeń

- usuwanie zwalonych drzew i inne zdarzenia - 7

- usuwanie niebezpiecznych owadów -13

- pompowanie wody - 3 razy

- inne - 3

 

 

Ogólna suma strat powstałych w wyniku pożarów i miejscowych zagrożeń w roku 2014 na terenie gminy Mniszków wyniosła 208,6 tys zł, w tym:

 

- podczas pożarów 110,1 tys. zł,

- miejscowych zagrożeń 108,5 tys.zł.

 

Zadowalający jest fakt według statystyk PSP, że nasza gmina w powiecie należy do tych gdzie powstała jedna z najmniejszych liczba pożarów. Dla przykładu: Poświętne – 4 pożary, Mniszków - 10, Sławno - 30, Paradyż - 20, Drzewica - 30, Żarnów - 44, Białaczów - 33, miasto i gmina Opoczno - 124.

 

Pożary jakie miały miejsce na terenie gminy to 6 małych i 6 średnich. Główną przyczyną powstałych pożarów była nieostrożność osób dorosłych oraz wady urządzeń elektrycznych.

 

Zestawienie pożarów wg rodzaju obiektu na terenie gminy przedstawia się następująco

 

 - budynki mieszkalne - 3

 - środki magazynowe - 2

 - środki transportu - 1

 - uprawy i rolnictwo - 6

 


Nasze jednostki OSP również brały 2 razy udział w akcji ratowniczo – gaśniczej poza terenem naszej gminy.

 

Wyjazdy do akcji przez poszczególne OSP przedstawia się następująco:

 

1. Mniszków - 38 wyjazdów

2. Błogie – 25 wyjazdów

3. Zarzęcin – 12 wyjazdów

4. Strzelce - 2 wyjazdy

 

Pozostałe jednostki nie wyjeżdżały do żadnych zdarzeń.

 

Aby doskonalić swoje umiejętności, członkowie OSP zbierali się na zbiórki szkoleniowe.

Organizowali pokazy sprzętu i wyposażenia strażackiego oraz prowadzone były pogadanki. Druhowie z Błogiego zorganizowali pokaz sprzętu i wyposażenia strażackiego w Szkole Podstawowej w Błogiem. Natomiast strażacy z Mniszkowa zaprezentowali film oraz przeprowadzili pogadankę na temat niebezpieczeństw związanych z wypalaniem traw. W Szkole Podstawowej w Stoku i w Bukowcu nad Pilicą miała miejsce pogadanka dla przedszkolaków i uczniów o tematyce przeciwpożarowej. Odbył się pokaz sprzętu oraz ćwiczenia dotyczące ewakuacji dzieci z budynku szkoły. Ewakuacja została przeprowadzona również w Gimnazjum Publicznym w Mniszkowie, przy udziale druhów z OSP Mniszków.

 

Ponadto strażacy brali także udział w szkoleniach organizowanych przez Komendę Powiatową PSP w Opocznie. Były to szkolenia:

 

- Szkolenie z zakresu BHP strażaków gdzie uczestniczyło 54 druhów,

- Szkolenie klwalifikowanej pierwszej pomocy- 6 strażaków,

- Szkolenie podstawowe strażaków – ratowników OSP – 8 strażaków,

- Szkolenie z zakresu ratownictwa- technicznego dla strażaków ratowników - 1 strażak,

- Szkolenie dowódców OSP- 4 strażaków,

- Szkolenie strażaków ratowników OSP z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach – 6 strażaków,

- Kurs konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP – 2 strażaków,

- Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP – 3 strażaków,

- Szkolenie z zakresu współdziałania SPZOZ Lotniczego Pogotowia Ratowniczego - 6 strażaków.

 

 

Ogółem w roku 2014 nakłady na zadania związane z ochroną przeciwpożarową wyniosły 504624zł.

 

W celu doposażenia naszych jednostek należących do KSRG w roku 2014, zakupiono nowy sprzęt oraz materiały na wyposażenie osobiste strażaków. Wartość zakupionego sprzętu wyniosła 18 100 zł.

 

OSP Błogie otrzymało z funduszu KSRG 7 200 zł. Kwota ta była przeznaczona na uposażenie osobiste strażaków.

 

OSP Mniszków otrzymało dotacje z KSRG w kwocie 10900 zł. Została przeznaczona na detektor wielogazowy, koło ratunkowe, kurtkę ratunkową, węża do motopompy W110, a także kamizelkę asekuracyjną i linkę strażacką. Z kwoty tej również zakupiono pompę szlamową WT 40 z osprzętem.

 

W grudniu 2014 roku, ze środków finansowych Województwa Łódzkiego 10 000 zł, Gminy Mniszków 3 000 zł, nabyto rozpieracz ramieniowy SP 310 firmy LUKAS na łączna kwotę 13 000 zł. Poprzez powyższy zakup został uzupełniony zestaw do ratownictwa technicznego jaki jest na wyposażeniu jednostki w Błogiem. Dzięki użyciu w/w sprzętu, np. przy wypadkach drogowych, skróci się znacznie czas dostępu do osób poszkodowanych w wypadkach samochodowych. Zakupiony sprzęt może być również wykorzystany do ratownictwa w budynkach, odpychania i unoszenia przeszkód, wyłamywania drzwi i deformowania metalowych elementów, a także do wycinania wejść ratowniczych w stalowych ścianach oraz do odciągania przeszkód.

 

Anna Wijata

 

 

 


 

 

Informacja z działalności OSP za 2012 rok 

Informacja z działalności OSP za 2011 rok

PDF
DRUKUJ
baner 45
baner 146
baner 46
baner 145
baner 47
baner 147
baner 48
baner 148