Urząd Gminy Mniszków

Deklaracja dostępności Aktualności Zdjęcia Kontakt BIP
obrazek nagłówka 0
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 1
obrazek nagłówka 2
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 3
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 4
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 5
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 6
Konstantynów - w oddali Błogie Rządowe
obrazek nagłówka 7
Widok z ul. Polnej w Mniszkowie
obrazek nagłówka 8
obrazek nagłówka 9
Błogie Rządowe - dolina Radońki
obrazek nagłówka 10
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 11
Mniszków
obrazek nagłówka 12
Rezerwat Błogie
obrazek nagłówka 13
Biblioteka w Mniszkowie
obrazek nagłówka 14
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 15
obrazek nagłówka 16
obrazek nagłówka 17
Konstantynów
obrazek nagłówka 18
obrazek nagłówka 19
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 20
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 21
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 22
Park Dworski w Mniszkowie
obrazek nagłówka 23
Park Dworski w Mniszkowie
obrazek nagłówka 24
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 25
Gminna Biblioteka Publiczna w Mniszkowie
obrazek nagłówka 26
obrazek nagłówka 27
Stadion LKS Mniszków
obrazek nagłówka 28
Orkiestra dęta
obrazek nagłówka 29
baner 77
Szukaj
baner 210
baner 191
baner 168
baner 81
baner 16
baner 11
baner 201
baner 177

Stronę odwiedziło

19014559

gości

Liczba osób online

4
Portal gminy Mniszków
grafika
Biblioteka Publiczna
PDF


 

 

 

 

 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Mniszkowie

 

Dane teleadresowe:

ul. Hubala 2B

26-341 Mniszków

tel. 44-756-19-50

 

 

Godziny otwarcia:

Poniedziałek 8.00 – 16.00
Wtorek 8.00 – 16.00
Środa    8.00 – 16.00
Czwartek  9.00 – 17.00
Piątek  8.00 – 16.00


 

 

Biuletyn Informacji Publicznej: www.bipbiblioteka.mniszkow.pl

 

 

 

F

www.facebook.com/Gminna-Biblioteka-Publiczna-w-Mniszkowie

 

 

 


 

 

 

Historia Gminnej Biblioteki PublicznejPierwszy wpis jaki zanotowany jest w księdze inwentarzowej to 1949 r. i ta data uważana jest za powstanie biblioteki w Mniszkowie. Nosiła ona nazwę Gminna Biblioteka Publiczna w Mniszkowie gminy Radonia. Wynika z tego, że gmina w ówczesnym czasie mieściła się w miejscowości Radonia należała do województwa kieleckiego i powiatu opoczyńskiego.


Pierwszą siedzibą biblioteki w 1949 r. była szkoła znajdująca się na „Krzyżówkach”, dzisiaj już nieistniejąca. Na miejscu ówczesnej szkoły obecnie znajduje się piekarnia. Pierwszym pracownikiem biblioteki był nauczyciel (nazwiska nikt nie pamięta) pracujący we wspomnianej szkole. Nigdzie też nie ma wzmianki jak długo prowadził bibliotekę. Z opowiadań wynika, iż później bibliotekę przejęła nauczycielka ( również jej nazwiska nikt nie pamięta ). Najprawdopodobniej prowadziła ona bibliotekę do 1951 r. Fakt ten wynika z tego, że w księdze inwentarzowej pod datą 29.03.1951 r. wyraźnie zmienia się charakter pisma wpisywanych książek. Biblioteka w tym czasie posiadała 885 książek, ile czytelników nie wiadomo, nie ma na ten temat żadnych dokumentów.


Od 1951 r. pracę w bibliotece podjęła Pani Krystyna Nowak .Biblioteka ze szkoły zostaje przeniesiona do prywatnego budynku znajdującego się u Pana Adama Nowaka. Pani Nowak K.pracowała w bibliotece do 1956 r. Przez ten okres czasu do biblioteki wpłynęło 1.740 nowych książek i księgozbiór wynosił 2.625 woluminów.


W roku 1956 biblioteka ponownie zostaje przeniesiona, tym razem do budynku Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Mniszkowie i zajmuje jedno pomieszczenie. Budynek ten znajdował się w centrum wsi i był ogólnie dostępnym ośrodkiem do książki i kultury. Wraz z przeprowadzką w bibliotece zaczyna pracę długoletni pracownik tej placówki Pani Katarzyna Szymańska, w chwili obecnej będąca na emeryturze.


Biblioteka w budynku prezydium była do 1964 r , a następnie została przeniesiona do pomieszczeń znajdujących się w budynku prywatnym Pana Mieczysława Kurzyka i mieściła się tam do 1986 r. Władze gminy żywo interesowały się działalnością biblioteki. Dekret, a później ustawa o bibliotekach w trwały sposób związały sieć bibliotek publicznych z terenowym układem jednostek administracji państwowej. Biblioteka w tym czasie prowadziła bogatądziałalność kulturalną. To właśnie w bibliotece odbywały się wszystkie zebrania, narady, konkursy, pokazy kulinarne, prelekcje, głośne czytanie lektur szkolnych ze względu na ich małą ilość, odbywały się wieczory poezji, lekcje biblioteczne, wycieczki do biblioteki. Bibliotekawspółpracowała ze szkołą, a ówczesny kierownik szkoły Pani Maria Markiewicz razem z kierownikiem biblioteki wystawili sztukę „Zemstę” A. Fredry. Na szczeblu powiatu, sztuka ta zajęła II miejsce w powiecie opoczyńskim.


Najstarszym dokumentem relacjonującym wypożyczenia jest wzór sprawozdania za 1966 r. z działalności Gromadzkiej Biblioteki Publicznej. Wynika z niego, że Biblioteka na koniec 1966 r. posiadała 2.855 woluminów, czytelników zarejestrowanych było 628 osób i wypożyczono 6.723 książek.


W 1986 r. Biblioteka ponownie zostaje przeniesiona do budynku prywatnego do Pana A. Cieślikiewicza. Pani K. Szymańska odchodzi na emeryturę, a nowym pracownikiem zostaje Bożena Brożek, prowadząca bibliotekę do dziś. W 1995 r. Biblioteka ponownie zostaje przeniesiona, tym razem do budynku należącym do Urzędu Gminy tj. do dawnej Agronomówki położonej obok szkoły. W 2003 r. względy ekonomiczne decydują o ponownym przeniesieniu biblioteki tym razem do budynku szkoły. Gminna Biblioteka Publiczna w budynku szkoły mieści się do chwili obecnej.

 


Obecnie GBP posiada dwie filie w Błogiem i w Bukowcu n/p. W posiadaniu biblioteki wraz z filiami jest księgozbiór w ilości 31.914 książek, zarejestrowanych jest 673 czytelników i wypożyczeń jest 8.029 książek w ciągu roku. Dzisiejsza Biblioteka to pełny dostęp do informacji i kultury . GBP Mniszków posiada 3 komputery z bezpłatnym dostępem do Internetu dla czytelników wszystkich kategorii wiekowych. Organizuje spotkania autorskie np. z pisarką dla dzieci Wiolettą Piasecką, dla młodzieży Anną Onichimowską, gdzie po spotkaniu pisarek można było zdobyć autograf czy wpis do książki z autografem, jak również z animatorem lalkowym, aktorem Teatru Lalek Arlekin w Łodzi Waldemarem Presia. Uczestnicząc w życiu biblioteki można brać udział w konkursach gminnych, powiatowych: rysunkowych, fotograficznych, recytatorskich, pisarskich z ciekawymi nagrodami rzeczowymi przygotowanymi przez bibliotekę. Zachęcamy wszystkich do czynnego brania udziału w życiu biblioteki i czytania książęk 20 minut dziennie oraz wzięcia udziału w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, „Łódzkie czyta”.


Bożena Brożek

PDF
DRUKUJ
Inne strony w dziale
baner 45
baner 146
baner 46
baner 145
baner 47
baner 147
baner 48
baner 148