Urząd Gminy Mniszków

Deklaracja dostępności Aktualności Zdjęcia Kontakt BIP
obrazek nagłówka 0
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 1
obrazek nagłówka 2
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 3
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 4
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 5
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 6
Konstantynów - w oddali Błogie Rządowe
obrazek nagłówka 7
Widok z ul. Polnej w Mniszkowie
obrazek nagłówka 8
obrazek nagłówka 9
Błogie Rządowe - dolina Radońki
obrazek nagłówka 10
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 11
Mniszków
obrazek nagłówka 12
Rezerwat Błogie
obrazek nagłówka 13
Biblioteka w Mniszkowie
obrazek nagłówka 14
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 15
obrazek nagłówka 16
obrazek nagłówka 17
Konstantynów
obrazek nagłówka 18
obrazek nagłówka 19
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 20
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 21
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 22
Park Dworski w Mniszkowie
obrazek nagłówka 23
Park Dworski w Mniszkowie
obrazek nagłówka 24
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 25
Gminna Biblioteka Publiczna w Mniszkowie
obrazek nagłówka 26
obrazek nagłówka 27
Stadion LKS Mniszków
obrazek nagłówka 28
Orkiestra dęta
obrazek nagłówka 29
baner 77
Szukaj
baner 210
baner 191
baner 168
baner 81
baner 16
baner 11
baner 201
baner 177

Stronę odwiedziło

19014155

gości

Liczba osób online

7
Portal gminy Mniszków
Powszechny Spis Rolny 2020
PDF

 

Coraz mniej czasu na spełnienie rolniczego obowiązku!

 

 

Drodzy rolnicy z ternu gminy Mniszków!


Zaplanowany na trzy miesiące Powszechny Spis Rolny zakończy się już 30 listopada br.

Rolnicy, którzy dotąd nie spełnili obowiązku spisowego mogą spodziewać się telefonu ze strony rachmistrza lub też odwiedzin osoby, wybranej do prowadzenia spisu na terenie danej gminy.

 

Zamiast biernie czekać na wizytę rachmistrza lub telefon z biura spisowego rolnik może skorzystać z opcji samospisu poprzez stronę internetową GUS lub stronę internetową spisu rolnego.


Zgodnie z zapisami ustawy o Powszechnym Spisie Rolnym 2020 respondent ma obowiązek udzielenia informacji rachmistrzowi spisowemu. Jeżeli rolnik odmawia podania informacji rachmistrzowi, wówczas jego odmowa jest zaznaczana w systemie, nawet jeśli rolnik zadeklaruje samodzielnie wypełnienie ankiety w terminie późniejszym.

 

O tym, że osobom, które odmawiają wykonania obowiązku statystycznego albo spóźniły się z przekazanie spisowych danych grożą kary grzywny informują art. 57 i 58 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 443 ze zm.).

 

Mieszkańcom gminy Mniszków przypominamy, że rachmistrz spisowy jako funkcjonariusz publiczny posługuje się specjalnym identyfikatorem. Tożsamość rachmistrza można też potwierdzić m.in. dzwoniąc na infolinię spisową (nr 22 279 99 99).

 

5

 

 

 

  

Upominek za samospis dla gmin

 

KAŻDY, kto chce wspomóc gminę i spisze się SAM w kanale SAMOSPISU i wyśle na adres    wiadomość e-mail, wpisując w tytuł SAMOSPIS DLA GMIN – otrzyma UPOMINEK od Urzędu Statystycznego w Łodzi.

 

Wystarczy po dokonaniu samospisu wysłać e-mail o tytule SAMOSPIS DLA GMIN, w treści podając numer spisanego gospodarstwa wraz z danymi do wysyłki upominku.

Upominki otrzymają gospodarstwa, które pomyślnie zakończyły samospis pomiędzy 13.11 a 30.11.2020 r.


Upominki zostaną wysłane po zakończeniu Spisu Rolnego, a wśród nich znajdą się losowo m.in. koszulki, czapeczki, powerbanki, pendrivey, notesy, plecaki, torby na dokumenty, kubki termiczne, skarbonki, itp…

 

Szczegóły konkursu zamieszczono na stronie: https://spisrolny.gov.pl/cyfrowa-gmina-psr-2020

 

4

 

 

 


 

 

 

Komunikat Dyrektora Centralnego Biura Spisowego w sprawie wywiadów w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 r.

 

3

 

 

 

 

 


 

 

Konkurs na gminę o najwyższszym odsetku spisanych gospodarstw rolnych w kanale samospisu

 

 

Spisz się sam i pomóż swojej gminie wygrać!

Jak mozna pomóc? Wystarczy dokonać samospisu w Powszechnym Spisie Rolnym 2020.

Uczestnikami konkursu mogą być gminy, na których terenie znajdują się gospodarstwa rolne objęte Powszechnym Spisem Rolnym 2020, a ich użytkownicy dokonają samospisu internetowego w okresie od 1 września do 30 listopada 2020 r.

Regulamin konkursu znajduje się TUTAJ: https://bit.ly/3eFjhTc

 

 

 


 

 

Zostało niewiele czasu! Spiszmy się jak na rolników przystało!

 

Spis rolny przeprowadzany jest na terytorium RP w terminie od 1 września do 30 listopada 2020 roku, według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r. Spis obejmie zasięgiem równocześnie cały kraj.

 

Spisywane są gospodarstwa, które 1 czerwca br. prowadziły działalność rolniczą.

Powszechny Spis Rolny realizowany jest jako badanie pełne, skierowane do gospodarstw rolnych, osób fizycznych oraz osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

 

Zakres, formę i tryb przeprowadzenia spisu, tryb prac związanych z przygotowaniem i opracowaniem wyników spisu reguluje Ustawa z dnia 31 lipca 2019 ro powszechnym spisie rolnym w 2020 r. przyjęta przez Prezydenta RP. Udział w spisie jest obowiązkowy.

Zgodnie z art. 57 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 443 ze zm.)

 

„kto wbrew obowiązkowi odmawia wykonania obowiązku statystycznego albo udzielenia informacji w spisie powszechnym lub innym badaniu statystycznym, podlega grzywnie”

 

oraz zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 443 ze zm.)

 

„kto wbrew obowiązkowi przekazuje dane statystyczne po upływie oznaczonego terminu, podlega karze grzywny”.

 

W spisie rolnym zapytamy m.in. o powierzchnię gruntów i liczbę zwierząt gospodarskich, uprawy rolne i ogrodnicze. Zbierzemy dane o liczbie ciągników, maszyn rolniczych i budynków gospodarskich, ale tylko tych związanych z prowadzoną produkcją rolniczą.

 

W spisie nie będziemy pytali o:


• majątek rolników - podmiotemspisu jest gospodarstwo rolne. Pytamy o składowe elementy gospodarstwa rolnego (procentową ilość, a nie ich wartość).

 

• zarobki rolników, czy wartości przychodów – zbierzemy informacje o wkładzie pracy w gospodarstwo rolne przy prowadzeniu produkcji rolniczej oraz o fakcie prowadzenia w gospodarstwie również działalności pozarolniczej. Chodzi o przybliżone podanie, jaką część (w %) dochodów stanowią dochody z prowadzonej działalności rolniczej, działalności pozarolniczej, pracy najemnej i źródeł niezarobkowych, takich jak emerytury i renty.

 

• sprzedawane przez gospodarstwa rolne produkty – tylko o to, czy gospodarstwo rolne w ogóle prowadzi sprzedaż produktów rolnych. Oczekujemy jedynie odpowiedzi twierdzącej lub zaprzeczającej.

 

 

W ramach prac spisowych został rozesłany list od Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, który osobiście zachęca wszystkich objętych obowiązkiem spisowym rolników do wzięcia udziału w tym najważniejszym badaniu rolniczym w Polsce.

 

List zawiera najważniejsze instrukcje związane z organizacją spisu, w tym  numer gospodarstwa rolnego (w lewym górnym rogu listu) – który służy odbiorcom do logowania do aplikacji spisowej.

 

Główny Urząd Statystyczny uruchomił również infolinię spisową o numerze 22 279 99 99 (koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora) z którą można się kontaktować w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących spisu rolnego. Uzyskać tam będzie można pomoc w wypełnieniu formularza spisowego, zweryfikować tożsamość rachmistrza terenowego, upewnić się czy nasze gospodarstwo jest objęte obowiązkiem spisowym czy zgłosić fakt, że już nie prowadzimy gospodarstwa rolnego.

 

Powszechny Spis Rolny 2020 zakończy się 30 listopada br. Spiszmy się jak na rolników przystało!

 

 


 

 

Informacja Wójta Gminy Mniszków Gminnego Komisarza Spisowego

 

1

 

 

 

 


 

 

SpisoBusy w Mniszkowie

 

Gminne Biuro Spisowe w Mniszkowie informuje, że Urząd Statystyczny w Łodzi planuje zorganizowanie w naszej gminie Mobilnych Miejsc Spisowych za pośrednictwem SpisoBusów i przeprowadzenia wywiadów bezpośrednich z zachowaniem reżimu sanitarnego.

 

Żaden rolnik spisany w spisobusie, lub innym mobilnym miejscu spisowym, nie wyjdzie z pustymi rękami!

Wśród prezentów znajdą się:

 

• koce piknikowe,

• ręczniki szybkoschnące,

• softshele,

• powerbanki,

• pendrivey,

• koszulki, itp.

 

Chętnych do wzięcia udziału w spisie za pośrednictwem SpisoBusa, prosimy o telefoniczne zgłoszenie się do Gminnego Biura Spisowego w Mniszkowie,

 

• tel. 44 – 756 – 15 - 22 sekretariat

• tel. 44 – 756 – 15 – 22 (wew. 11) – Jakub Ściegliński, Katarzyna Reczulska

• tel. 44 – 756 – 15 - 22 (wew. 26) – Żaneta Włodarczyk,

• tel. 44 – 756 – 15 - 22 (wew. 15) – Damian Milczarek

 

(w godzinach pracy Urzędu) – zapisy przyjmowane będą do dnia 4 listopada 2020 r.

 

 

 

 


 

 

Komunikat Dyrektora Centralnego Biura Spisowego

 

Zmiany w ustawie dostosowują przepisy dotyczące prowadzenia spisów do warunków epidemii, m.in. możliwość zbierania danych spisowych telefonicznie. W związku z potrzebą przeciwdziałania dalszemu rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19 statystyka publiczna musi działać w oparciu o podstawy prawne, które w warunkach epidemii umożliwią nieprzerwane prowadzenie badań statystycznych, mając na uwadze ich kluczowe znaczenie dla gospodarki narodowej. Podstawowym założeniem nowych rozwiązań musi być zagwarantowanie bezpieczeństwa zdrowotnego w trakcie prowadzenia badań statystycznych – zarówno respondentom, jak i osobom przeprowadzającym badania.

 

Przypominamy, że zgodnie z nowelizacją ustawy powszechnym spisie rolnym w 2020 r.:

 

• Użytkownik gospodarstwa rolnego, który nie może dopełnić obowiązku przeprowadzenia samospisu internetowego, w szczególności ze względu na stan zdrowia lub uzasadniony interes tego użytkownika, zgłasza ten fakt służbom statystyki publicznej, telefonując na podany do wiadomości publicznej numer infolinii spisowej, nie później niż do dnia 31 października 2020 r.

• Obowiązek przeprowadzenia samospisu internetowego, nie wyłącza możliwości zebrania w każdym czasie danych od użytkownika gospodarstwa rolnego w formie bezpośredniego wywiadu lub w formie wywiadu telefonicznego.

• Użytkownik gospodarstwa rolnego nie może odmówić przekazania danych w ramach spisu rolnego w formie bezpośredniego wywiadu lub w formie wywiadu telefonicznego.

• Przekazanie przez użytkownika gospodarstwa rolnego danych w formie bezpośredniego wywiadu lub w formie wywiadu telefonicznego zwalnia go z obowiązku przeprowadzenia samospisu internetowego.

 

 

Uprzejmie informujemy, że  zgodnie z decyzją Zastępcy Generalnego Komisarza Spisowego od 10 października br. istnieje  możliwość  przeprowadzania spisu rolnego przez rachmistrzów w formie wywiadów bezpośrednich z respondentami. Przeprowadzanie spisu rolnego tą metodą będzie realizowane z zachowaniem wszystkich zaleceń sanitarnych.

 


O metodzie przeprowadzenia wywiadu (przez telefon lub bezpośrednio u respondenta) decyduje każdorazowo Zastępca Wojewódzkiego Komisarza Spisowego w porozumieniu z rachmistrzem spisowym. Jeżeli respondent ze względu na sytuację epidemiczną wyraża obawę przed bezpośrednim kontaktem, rachmistrz poinformuje go o obowiązku udziału w spisie, który może być zrealizowany w formie wywiadu telefonicznego. W przypadku gdy rachmistrz pozyska informację, że użytkownik gospodarstwa rolnego jest objęty kwarantanną lub izolacją domową wywiad będzie przeprowadzony przez telefon.

 

Zapraszamy też do udziału w loterii z atrakcyjnymi nagrodami. Strona internetowa: www.loteria.spisrolny.gov.pl

 

 

 


12-10-2020 r.

 

 

Komunikat  Dyrektora Centralnego Biura Spisowego 
w sprawie wywiadów bezpośrednich w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 r.

 

 

Po przeanalizowaniu gotowości rachmistrzów do realizacji spisu rolnego w terenie metodą wywiadu bezpośredniego (CAPI), podejmuję decyzję o możliwości prowadzenia wywiadów przez rachmistrzów spisowych w gospodarstwach rolnych przydzielonych im do realizacji w formie wywiadów bezpośrednich w terenie, z wykorzystaniem otrzymanych urządzeń mobilnych.

 

 

Wobec powyższego rachmistrz spisowy może realizować spis rolny metodą wywiadu telefonicznego lub wywiadu bezpośredniego. Mając na uwadze bezpieczeństwo rachmistrzów spisowych oraz respondentów, proszę o bezwzględne stosowanie się przez rachmistrzów do „Zasad realizacji spisu metodą wywiadu bezpośredniego w terenie (CAPI)”, które stanowią załącznik do niniejszego komunikatu.

 

 

Przed rozpoczęciem wywiadów bezpośrednich rachmistrz jest zobowiązany złożyć do właściwego Urzędu Statystycznego podpisane oświadczenie, stanowiące załącznik do „Zasad realizacji spisu metodą wywiadu bezpośredniego w terenie (CAPI)”.

 

 

Decyzja obowiązuje na terenie całego kraju od 10 października 2020 r. do odwołania.

 

 

Niniejszy komunikat odwołuje decyzję Dyrektora CBS z dnia 30 września 2020 r. o prowadzeniu przez rachmistrzów spisowych wyłącznie wywiadów telefonicznych.

 

 

/-/  Janusz Dygaszewicz

Z-ca Generalnego Komisarza Spisowego

Dyrektor Centralnego Biura Spisowego

 

 

 


06-10-2020 r.

 

 

Komunikat DyrektoraKomunikat Dyrektora Centralnego Biura Spisowego Centralnego Biura Spisowego

 

Informujemy, że Centralne Biuro Spisowe podjęło działania mające na celu rozluźnienie obecnie obowiązującej decyzji o nie prowadzeniu działań w terenie przez rachmistrzów spisowych w związku z pandemią COVID-19.

 

Prowadzone są  działania zmierzające  do zezwolenia na pracę w terenie, z zachowaniem niezbędnych zasad ostrożności.  Analizowana jest  bieżąca sytuacja  epidemiczna w poszczególnych regionach  kraju.  Trwają również starania zmierzające do wyposażenia rachmistrzów w środki ochrony pozwalające na wyjście w teren w warunkach zagrożenia pandemią COVID-19.

 

Po zniesieniu obecnie obowiązujących obostrzeń, rachmistrz  będzie podejmował  decyzję o sposobie przeprowadzenia wywiadu z respondentem (telefonicznie czy bezpośrednio). Decyzja taka będzie podejmowana  przez rachmistrza na podstawie informacji  o bieżącym  zagrożeniu  epidemicznym panującym  na danym terenie.

 

Przewiduje się, że zmiana zostanie wprowadzona w życie najpóźniej z dniem 12.10.2020 r.

 

/-/ dr inż. Janusz Dygaszewicz

Dyrektor Centralnego Biura Spisowego

Centralne Biuro Spisowe

 

 

 


 

 

w

 

 

Komunikat  Dyrektora Centralnego Biura Spisowego w sprawie wywiadów bezpośrednich

w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 r.

 

W związku z utrzymującym się wysokim poziomem zachorowań, spowodowanych pandemią COVID–19, podejmuję decyzję o prowadzeniu przez rachmistrzów spisowych wyłącznie wywiadów telefonicznych w gospodarstwach rolnych przydzielonych im do realizacji, z wykorzystaniem otrzymanych urządzeń mobilnych.

 

Decyzja obowiązuje na terenie całego kraju od 1 października 2020 r..

 

 

/-/  Janusz Dygaszewicz

Z-ca Generalnego Komisarza Spisowego                                

Dyrektor Centralnego Biura Spisowego

 

 

 

W związku z powyższym – do odwołania – spis rolny realizowany będzie wyłącznie metodami:

 

 

Samospis internetowy jest metodą obowiązkową. Przez Internet można się spisać od 1 września do 30 listopada 2020r. Rolnicy, którzy nie poosiadają dostępu do Internetu lub maja trudności z wypełnieniem formularza mogą skorzystać również z metody:

  • samospisu przez telefon, dzwoniąc na infolinię spisową (tel. 22 279 99 99)

 

Przez infolinię spisową można się spisać od 1 września do 30 listopada 2020 r.

  • bezpośrednio w najbliższym urzędzie gminy lub urzędzie statystycznym

 

Każdy urząd gminy i urząd statystyczny w województwie jest zobowiązany do udostepnienia miejsca do samospisu dla rolników. Zwracamy również uwagę, że niektóre urzędy – w związku ze stanem epidemicznym w kraju – mogą mieć zmienione godziny pracy lub ograniczone kontakty bezpośrednie z interesantami.

 

Przed wizytą proponujemy skontaktować się z najbliższym urzędem gminy/urzędem statystycznym w celu umówienia wizyty. W urzędzie gminy/urzędzie statystycznym można się spisać od 1 września do 30 listopada 2020 r.

 

W ramach metod uzupełniających spisu z rolnikami będą kontaktować się rachmistrzowie spisowi. Jeżeli z użytkownikiem gospodarstwa skontaktuje się rachmistrz spisowy, rolnik ma obowiązek udzielić rachmistrzowi odpowiedzi na pytania z formularza spisowego.

 

Rachmistrzowie będą realizowali spis rolny poprzez wywiad telefoniczny od 16 września do 30 listopada 2020 r.

 

Do odwołania rachmistrzowie nie będą realizowali wywiadów bezpośrednich w terenie.

 

spisrolny.gov.pl

 

 

 


 

 

Konkurs fotograficzny "Portrety wsi. PSR 2020"

 

 

 

8

 

Z okazji Powszechnego Spisu Rolnego 2020 Urząd Statystyczny w Łodzi zaprasza wszystkich chętnych z województwa łódzkiego do wzięcia udziału w konkursie  fotograficznym pt. „Portrety wsi. PSR 2020”​


Celem konkursu jest promocja i popularyzacja wiedzy na temat statystyki publicznej, w szczególności Powszechnego Spisu Rolnego oraz prezentacja i promowanie walorów artystycznych polskiej przyrody.

 

Konkurs przeprowadzony zostanie w dniach 1 września – 31 października 2020 r.


Komisja konkursowa wyłoni zwycięzców. Laureaci konkursu otrzymają nagrody:

  • 1 miejscesmartfon (nagroda o wartości do 2000,00 zł),
  • 2 miejscesmartwatch (dwie nagrody o wartości do 1250,00 zł każda),
  • 3 miejsceczytnik e-book (trzy nagrody o wartości do 500,00 zł każda).

Dodatkowo każdy Laureat otrzyma zestaw gadżetów promujących Powszechny Spis Rolny 2020.

 

Więcej szczegółów w regulaminie.

 

Serdecznie zachęcamy do udziału!

 

KONKURS FOTOGRAFICZNY „Portrety wsi. PSR2020”

Zaprezentuj Polską Wieś przy pomocy fotografii.

Na prace konkursowe czekamy do 31.10.2020 r.


Cel konkursu - Promocja i popularyzacja wiedzy na temat statystyki publicznej, w szczególności Powszechnego Spisu Rolnego; prezentacja i promowanie walorów polskiej przyrody.

 

Nagrody - Laureaci konkursu otrzymają cenne nagrody oraz zestaw gadżetów promujących Powszechny Spis Rolny 2020.

 

Wśród nagród rzeczowych: smartfon, smartwache i e-booki

 

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 16 listopada 2020 r. na łamach łódzkiego wydania Gazety Wyborczej oraz na stronach internetowych i w mediach społecznościowych Organizatora i Patrona.

 

Regulamin dostępny na stronie: https://lodz.stat.gov.pl/rolnykonkursFOTO

 

Organizator: Urząd Statystyczny w Łodzi

Patronat medialny: AGORA sa

 

 

 

 


 

Konkurs plastyczny dla przedszkoli "Życie i praca na wsi"

 

7

 

Wraz z rokiem szkolnym rozpoczął się Powszechny Spis Rolny – badanie realizowane co 10 lat we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. Spis Rolny to najważniejsze badanie polskiego rolnictwa, a jego wyniki są jedynym źródłem, które pozwala dokładnie opisać polskie rolnictwo i polską wieś. Kondycja polskiego rolnictwa i perspektywy jego rozwoju są ważne dla każdego z nas, nawet jeśli nie jesteśmy rolnikami i nie bierzemy udziału w spisie.

 

Urząd Statystyczny w Łodzi, odpowiedzialny za realizację Powszechnego Spisu Rolnego 2020 na terenie województwa łódzkiego, serdecznie zaprasza wszystkie placówki wychowania przedszkolnego do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. „Życie i praca na wsi”. Konkurs ten ma na celu rozwój umiejętności plastycznych i kreatywności dzieci oraz promocję Powszechnego Spisu Rolnego 2020.

 

Uczestnikiem konkursu może być każda placówka wychowania przedszkolnego z terenu województwa łódzkiego, a zadanie konkursowe polega na przygotowaniu przez dzieci prac plastycznych prezentujących pracę i życie na wsi. Nagrodzone zostaną placówki, które w największym stopniu rozpowszechnią realizację zadania wśród wychowanków.

 

 

KONKURS PLASTYCZNY DLA PRZEDSZKOLI „ŻYCIE I PRACA NA WSI”


Termin nadsyłania prac do 30.10.2020 r.


Cel konkursu - Rozwój umiejętności plastycznych oraz kreatywności dzieci, jak również promocja Powszechnego Spisu Rolnego 2020.

 

Do wygrania:

 

1 miejsce – Trójwymiarowa makieta domek lub ciuchcia

2 miejsce – Zestaw klocków piankowych

3 miejsce – Zestaw labiryntów magnetycznych

4 miejsce – Zestaw 7 różnych przewlekanek-nawlekanek

miejsca 5 – 10 – otrzymają zestaw gadżetów promujących Powszechny Spis Rolny 2020

 

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 16 listopada 2020 r. na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych Urzędu Statystycznego w Łodzi

 

Regulamin dostępny na stronie: https://lodz.stat.gov.pl/rolnykonkursprzedszkoli

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

6

 

 

 


 

31.08.2020 r.

Szanowni Rolnicy!

 

Od 1 września 2020 r. rozpoczyna się Powszechny Spis Rolny, który będzie realizowany do 30 listopada br. Dane zbierane będą wg. stanu na dzień 1 czerwca 2020 r.

 

 

PSR odbywa się raz na 10 lat. Jest to najważniejsze badanie gospodarstw rolnych i udział w spisie jest obowiązkowy. Użytkownicy gospodarstw rolnych w ramach spisu rolnego są obowiązani do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi. Powszechny spis rolny obejmie wszystkie gospodarstwa prowadzące działalność rolniczą w Polsce.

 

Rolnicy będą pytani m.in. o użytkowanie gruntów, powierzchnię zasiewów, zwierzęta gospodarskie, nawożenie, ochronę roślin, budynki gospodarskie, działalność gospodarczą czy strukturę dochodów gospodarstwa. Spis będzie przeprowadzany w trzech formach:

 

 

- samospis internetowy przeprowadzany za pośrednictwem aplikacji dostępnej na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego www.spisrolny.gov.pl

- wywiad telefoniczny przeprowadzany przez rachmistrza telefonicznego;

- bezpośredni wywiad przeprowadzany przez rachmistrza terenowego podczas wizyty w gospodarstwie rolnym, jeżeli sytuacja epidemiczna w kraju poprawi się i nie będą ograniczone kontakty osobiste.

 

 

Na terenie gminy Mniszków pracami spisowymi kieruje Wójt Gminy Mniszków jako Gminny Komisarz Spisowy, który powołał Gminne Biuro Spisowe.


Dla osób, które nie będą miały możliwości dokonania samospisu przy użyciu własnych urządzeń, w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Mniszkowie, ul. Hubala 2B, 26-341 Mniszków uruchomiony został Gminny Punkt Spisowy – stanowisko komputerowe z zainstalowanym oprogramowaniem umożliwiającym przeprowadzenie samospisu internetowego. Stanowisko jest dostępne w godzinach pracy Gminnej Biblioteki Publicznej.

 

Dla rolników z województwa łódzkiego, którzy spiszą się przez Internet przewidziane są upominki. Więcej informacji na https://lodz.stat.gov.pl/rolneupominki.

 

5

 


Rolniku spisz się  przez telefon! - w przypadku braku dostępu do Internetu lub wystąpienia problemów technicznych podczas samodzielnego wypełniania formularza możliwe będzie dopełnienie obowiązku spisowego za pomocą infolinii spisowej (22 279-99-99), w kanale „spisz się przez telefon” .  

 

Użytkownik gospodarstwa rolnego, który nie dokonał samospisu internetowego nie może odmówić przekazania danych w formie wywiadu telefonicznego lub bezpośredniego wywiadu podczas wizyty rachmistrza w gospodarstwie.

 

Od 1 października 2020 r. na terenie gminy Mniszków bezpośrednim wywiadem z rolnikiem będzie zajmowało się 3 rachmistrzów terenowych, którzy posługiwać się będą umieszczonym na widocznym miejscu identyfikatorem.


Weryfikację rachmistrzów zapewni infolinia statystyczna GUS: 22 279-99-99.

Dodatkowo tożsamość rachmistrzów terenowych zweryfikować będzie można dzwoniąc do Gminnego Biura Spisowego na numer (44) 756-15-22 (wew. 11).


Więcej informacji na temat spisu można uzyskać na stronie internetowej www.spisrolny.gov.pl lub dzwoniąc na infolinię GUS: 22 279-99-99.

 

 


Spiszmy się jak na rolników przystało!

 

3

 

 

 


15.06.2020 r.

 

 

2

 

 


 

10.06.2020 r.

 

Powszechny Spis Rolny 2020 zostanie przeprowadzony w dniach od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie całego kraju, według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r.

 

Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy, a użytkownicy gospodarstw rolnych są zobowiązani do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi.

 

Obowiązek realizacji spisu nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r.

 

Krajową podstawą prawną realizacji spisu rolnego jest ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728).

 

Wyniki spisu rolnego najlepiej opisują obraz polskiego rolnictwa i służą władzom lokalnym do podejmowania trafnych strategicznych decyzji opartych na analizie danych.

 

Spisem objęte są wszystkie gospodarstwa rolne w Polsce prowadzone przez:

 

• osoby fizyczne (w gospodarstwach indywidualnych) o powierzchni minimum 1 ha, bądź poniżej 1 ha użytków rolnych, w tym nieposiadające użytków rolnych, prowadzące działy specjalne produkcji rolnej lub produkcję rolną o skali określonej progami, których wielkość jest określona w załączniku nr 1 do ustawy,

• osoby prawne,

• jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej.

 

 

Dane zbierane w ramach spisu będą dotyczyć m.in.

 

• cech identyfikacyjno-adresowych użytkownika i jego gospodarstwa rolnego,

• sprzedaży i zużycia wytworzonych produktów rolnych,

• struktury dochodów,

• aktywności ekonomicznej,

• sposobu użytkowania gruntów,

• powierzchni zasiewów, nawożenia,

• zastosowania środków ochrony roślin,

• pogłowia zwierząt gospodarskich,

• chowu i hodowli ryb,

• budynków gospodarskich,

• maszyn i urządzeń rolniczych.

 

Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych poprzez:

 

• Samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, która będzie dostępna na stronie internetowej poświęconej spisowi;

• odpowiedzi w wywiadzie telefonicznym przeprowadzanym przez rachmistrza telefonicznego,

• odpowiedzi w wywiadzie bezpośrednim przeprowadzanym przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne.

 

Rolniku, Twoje dane są u nas bezpieczne!

 

Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie. Następnie na ręce właściwego komisarza spisowego składają pisemne przyrzeczenie następującej treści: „Przyrzekam, że będę wykonywać swoje prace na rzecz statystyki publicznej z całą rzetelnością, zgodnie z etyką zawodową statystyka, a poznane w czasie ich wykonywania dane jednostkowe zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.”

 

Więcej informacji na stronie http://spisrolny.gov.pl.

 

Urząd Statystyczny

 

1

 

4

PDF
DRUKUJ
baner 45
baner 146
baner 46
baner 145
baner 47
baner 147
baner 48
baner 148